registration-data-kontakt

Cyclad Sp. z o.o.

Chłodna 48, lokal 1
00-872 Warszawa

District Court for the Capital City of Warsaw
Commercial Court XIII Commercial-Registration Division. Initial capital: 50 000 PLN.

REGON: 140902524
NIP: 527-254-14-68