Usługi

USŁUGI INFORMATYCZNE

Usługę Outsourcingu IT dedykujemy w szczególności tym przedsiębiorstwom, dla których stabilność procesów informatycznych jest podstawą sprawnego funkcjonowania firmy.

Możliwości

W ramach Outsourcingu IT możemy na bieżąco monitorować stan infrastruktury IT Klienta, za pomocą naszego Service Desku rozwiązywać problemy informatyczne i sprzętowe czy też w całości przejąć zarządzanie infrastrukturą techniczną firmy. Zakres świadczonych przez nas usług uzależniany jest zawsze od konkretnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

baner_uslugi

Kompetencje

Za realizację usługi z zakresu Outsourcingu IT odpowiedzialni są zatrudniani przez Cyclad pracownicy, czyli systematycznie doszkalani inżynierowie z bogatym doświadczeniem zawodowym. Zakres posiadanych przez nich kompetencji wykracza znacznie poza administrowanie systemami operacyjnymi, konfigurowanie sieci i serwerów poczty, bazy danych, telefonię IP czy obsługę urządzeń technicznych. W procesie rekrutacji specjalistów technicznych kładziemy duży nacisk nie tylko na umiejętności techniczne, ale również kompetencje miękkie. Dzięki temu Klienci korzystający z Outsourcingu IT w Cyclad mogą liczyć na wsparcie zarówno wykwalifikowanych, jak i komunikatywnych informatyków.

OUTSOURCING HR

Poprzez usługę outsourcingu HR  wspieramy Klientów na  wszystkich etapach rekrutacji personelu, szkoleń oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

Możliwości

W ramach Outsourcingu HR możemy zrealizować dla Klienta pełen proces rekrutacyjny, dostarczając starannie wyselekcjonowanych pracowników lub w ramach usługi Outsourcingu Kompetencyjnego zaproponować usługi zatrudnionych przez Cyclad konsultantów, którzy będą pracować na zlecenie i wyłączność Klienta.

Kompetencje

Za realizację usług z zakresu Outsourcingu HR odpowiada wyspecjalizowany zespół rekruterów i specjalistów IT. Rekruterzy biegle posługują się przynajmniej jednym językiem obcym (angielski, francuski, polski i niemiecki to tylko niektóre z języków używanych przez nich w codziennej komunikacji) i dysponują bogatą bazą kandydatów i własnych kontaktów. Za realizację usług z zakresu Outsourcingu Kompetencyjnego odpowiedzialni są zatrudniani przez Cyclad  inżynierowie i programiści z bogatym doświadczeniem zawodowym.