Regulamin

Regulamin Serwisu

Warunki korzystania z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.cyclad.pl, www.cyclad.de,www.cyclad.ma, www.cyclad.fr i www.cyclad.eu (dalej „Serwisu”)

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i przestrzeganie Regulaminu Serwisu przez użytkowników korzystających z Serwisu (dalej „Użytkowników”). W przypadku braku akceptacji Regulaminu prosimy o zaprzestanie użytkowania Serwisu.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności lub właściwości Serwisu w każdym czasie i bez konieczności powiadamiania o nich Użytkowników. Przyjmuje się, że Użytkownicy korzystający z Serwisu po wprowadzeniu zmian, akceptują je.

 

Dostępność Serwisu

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Serwisu.

 

Zawartość Serwisu

Serwis prezentuje informacje o firmie Cyclad France SARL, Cyclad Sp. z o.o., Cyclad Germany GmbH i Cyclad Maroc, świadczonych przez nie usługach i Klientach, dla których usługi te są realizowane.

Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez Wydawcę, jak i firmy czy osoby trzecie. Udostępniając je w Serwisie, Wydawca nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.