Specjalizacje

Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb naszych Klientów. Działamy sprawnie, używając najnowszych technologii.

Kompleksowa

obsługa infrastruktury IT

Rozwój technologii i złożoność infrastruktury informatycznej sprawiają, że zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników o kompetencjach technicznych.Dzięki nim możliwa jest skuteczna obsługa infrastruktury informatycznej, czyli systemów, sieci oraz aplikacji.

Programowanie i rozwój


nowych technologii

Stosowanie najnowszych dostępnych technologii jest w branży IT kluczem do sukcesu. Skutecznie wspomagamy naszych Klientów w zakresie:

  • Tworzenia nowych oraz optymalizacji tych rozwiązań, które już istnieją
  • Doboru najlepszych rozwiązań technologicznych i rozszerzania ich funkcjonalności
  • Testowania oprogramowania
  • Zarządzania projektem end-to-end

Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo informatyczne jest strategicznym elementem polityki zarządzania ryzykiem w odniesieniu do systemów IT. Procedury i narzędzia informatyczne to jednak nie wszystko.

Najważniejszą kwestią jest zapewnienie poufności oraz integralności systemów. Dlatego każdy projekt Cyclad realizowany jest w oparciu o normy ISO oraz metodykę ITIL, a więc z zastosowaniem technik monitorujących, antyspamowych oraz antywirusowych.

Systemy ERP

Efektywne zarządzanie coraz większą liczbą pracowników i oferowanych usług wymaga zastosowania systemów ERP. 

Dzięki nim możliwe jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz synchronizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.