registration-data-kontakt

Cyclad Sp. z o.o.

Chłodna 48/1
00-872 Warszawa

Cyclad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277414. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

REGON: 140902524
NIP: 527-254-14-68